In Danish In English
 
Forside / Nyheder
Printvenlig version
24-01-2013

Seminar om implementeringen af SPACE-projektet

Medinddragelse af og oplevelsen af ejerskab hos lærere og elever er alfa og omega, når bevægelsesfremmende indsatser skal implementeres i skoleregi.


Dette var en af hovedpointerne på SPACE-seminaret, der blev afholdt i Odense den 22. januar 2013 på Syddansk Universitet.


Godt 100 deltagere fra kommuner, regioner, forskningsinstitutioner og private firmaer var kommet for at høre om de første resultater fra forskningsprojektet SPACE. SPACE – rum til fysisk aktivitet er et interventionsprojekt, der har til formål at undersøge effekten af en helhedsorienteret intervention, som skal forebygge fysisk inaktivitet blandt 11-15 årige. Forskningsprojektet har fokus på at undersøge effekten af strukturelle tiltag i skoleregi. Disse indbefatter bl.a. ændringer i det fysiske udemiljø, herunder etablering af playspot, indførelse af en bevægelsespolitik på skolerne, legepatruljer, kickstarterordning, udefrikvarterer, fordybelsesuge og meget mere.


Et projekt med appeal

SPACE er et stort, komplekst og visionært projekt, der ikke før er blevet gennemført i et tilsvarende helhedsorienteret design. Der er derfor stor interesse for, hvordan og om projektet har bidraget til at skabe bedre trivsel og fremme bevægelse hos eleverne på de deltagende skoler. Projektleder for SPACE-projektet, Jens Troelsen fra Center for Interventionsforskning, SDU, siger om projektets hensigt og udfordring:
Vi ved, at fysisk inaktivitet i stadig højere grad er kendetegnende for unge og voksnes hverdag. SPACE-projektet forsøger at bryde med den udvikling ved at integrere fysisk aktivitet i dagligdagens handlinger. Dette er en særlig udfordring blandt de 11-15 årige, som går fra at være børn til teenagere, da det er i denne overgang, at mange af voksenlivets vaner etablerer sig."

 
Syv skoler har været indsatsskoler, og syv skoler har været sammenligningsskoler. Projektet er nu blevet evalueret mht. til selve implementeringen, ligesom der er foretaget analyser af elevernes oplevelse af at deltage i projektet. Effektresultater fra projektet offentliggøres senere i år.


Evaluering af implementeringen
De fleste skoler har været glade for at deltage i projektet, da det passer godt ind kommunernes generelle politik på området og til profilen på de fleste af de medvirkende skoler. En gulerod for skolerne har også været, at etablering af playspot og ændringer i udemiljøet i høj grad er bleveet betalt af projektet. Det fortalte Anne Brøcker fra KORA, som har forestået evalueringen af implementeringen. Evalueringen viste også, at de skoler, der har haft størst succes med implementeringen af indsatspakken, har satset på involverende processer, hvor lærere og særligt eleverne er blevet inddraget i beslutningerne. Det kan fx dreje sig om, at eleverne får indflydelse på, hvilke aktiviteter der skal foregå i de frikvarterer, hvor kickstarterne er ude, eller at de selv er med til at udsmykke og male vægge på udearealer oa.


Der er udgivet en delrapport med resultater fra evalueringen, som kan downloades her:
SPACE -rum til fysisk aktivitet. Organisatorisk evaluering og brugerperspektiv på en helhedsorienteret, forebyggende indsats for børn og unge. Delrapport, januar 2013.


Se program og præsentationer fra seminaret:

 

Program for seminaret

Præsentation v/projektkoordinator Brian Linke, Region Syddanmark: Region Syddanmarks rolle

Præsentation v/senior-projektleder Anne Brøcker, KORA: Implementering og organisation

Præsentaiton v/projektleder Thea Valbjørn, Esbjerg Kommune: Space i Esbjerg Kommune

Præsentation v/projektleder Heidi Bisgaard, Nordfyns Kommune: Space i Nordfyns Kommune

Præsentation v/afdelingsleder John Wind, Englystskolen: Space på Englystskolen

Præsentation v/projektleder Stinne Aaløkke Ballegaard, KORA: Et brugerperspektiv på Space

 

 
For yderligere informationer om projektet kontakt:
Projektleder Jens Troelsen, SDU: JTroelsen@health.sdu.dk  
Projektkoordinator: Brian Linke, Region Syddanmark: Brian.Linke@regionsyddanmark.dk  
Anne Brøcker, KORA: ABR@dsi.dk  
Stinne Aaløkke Ballegaard, KORA: StBa@kora.dk  

Tilmeld dig nyhedsbrev fra Centret
 
Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse
Statens Institut for Folkesundhed   •   Syddansk Universitet   •   Studiestræde 6   •   1455 København K