In Danish In English
 
Forside / Centret / Organisation
Printvenlig version

Organisation

Ledelsen af Centret
Center for Interventionsforskning ledes af Morten Grønbæk, direktør for Statens Institut for Folkesundhed, SDU i København. Den faglige ledergruppe består udover centerledelsen af forskningsleder Pernille Due, SIF, forskningsleder Janne Tolstrup, SIF og forskningsleder Morten Hulvej Rod,

Centerkerne sikrer synergi og koordinering
Centret er etableret med en Centerkerne, der sikrer koordinering, samarbejde og synergi på tværs af projekterne og opsamler tværgående erfaringer med henblik på videreudvikling af teori og metodebaseret forskning. Centerkernen sikrer desuden kontinuerlig kontakt med interessenterne, og at ny viden formidles til forskningsverdenen og sundhedsfremmeaktører i Danmark.

 Rådgivende Udvalg for Centret
Der er nedsat en rådgivende styregruppe til Centret. Styregruppen består af:

• Forskningschef Anders Hede (TrygFonden) (Formand)

• Kontorchef Katrine Ring (Sundheds- og Ældreministeriet) (næstformand)

• Dekan Ole Skøtt (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU)

• Forebyggelseschef Mette Lolk Hanak (Kræftens Bekæmpelse)

• Områdechef Mette Meldgaard (TrygFonden)

• Enhedschef Jette Jul Bruun (Sundhedsstyrelsen)

• Seniorkonsulent Anne Cederlund Rytter (Danske Regioner)

• Projektchef Christine Paludan-Müller (Nordea-fonden)

 
 
Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse
Statens Institut for Folkesundhed   •   Syddansk Universitet   •   Øster Farimagsgade 5A   •   1353 København K